CÔNG TY TNHH LASKA KOREA

Địa chỉ: 69/20 Đường Số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 69/20 Đường Số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Email: laskakorea@gmail.com

Số điện thoại: 0838.122.252, 0822.138.333

Số fax: 0838.122.252

Di động: 0888.444.239

Giấy phép kinh doanh: 0312558348

Mã số thuế: 0312558248

Ngày cấp: 21/11/2013

Nơi cấp: PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH, SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Liên hệ

Hệ thống chi nhánh